SUNUMLAR

21 MART PERŞEMBE

 

I. OTURUM

 • Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt DİNÇER (Akdeniz Üniversitesi)

"IV. Çalıştayda Tespit Edilen Sonuçlar”

 •  Uzman Mehmet Cem FENDOĞLU (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı)

“Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Etkinliğinin Artırılması: Analiz ve Öneriler”

 • Bayram Ali KUKUŞ (Amasya KOSGEB İl Müdürü)

“Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinde (KUSİ) KOSGEB’in KOBİ’lere Sağladığı Desteklerin Önemi”

 • Dr. Öğr. Üyesi Emin YAKAR-Bil. Müh. Bilal TÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

“Kalite Yönetim Sistemi Entegre Laboratuvar Yönetim Programı Uygulaması” 

II. OTURUM

 • Prof. Dr. Şeref GÜÇER (Emekli Öğretim Üyesi)

“2023 Vizyonunda Üniversite Araştırma Laboratuvarlarının Önemi ve Sürdürebilirliği”

 • Prof. Dr. Siyami KARAHAN (Kırıkkale Üniversitesi)

“Akreditasyon vs. Bilimsel Çalışma: Uygulamada İki Farklı Konsept”

 • Doç. Dr. Ayhan ORAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

“Merkez Laboratuvarları Tedarikçi Puanlama Sistemi ve Uzman Personel Eğitimi”

 • Prof. Dr. Kenan YILDIRIM (Bursa Teknik Üniversitesi)

“Merkezi Araştırma Laboratuvarlarındaki Süreç Yönetimi”

III. OTURUM

 • Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZER (Cumhuriyet Üniversitesi)

“Araştırma Merkezlerindeki Elektron Mikroskoplarının Kullanabilirliği, Çeşitliliği ve Sürdürebilirliği”

 • Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ (Selçuk Üniversitesi)

“COST Projeleri & İşbirliği Ağları”

 • Arş. Gör. Ömer UZUNEL (Ahi Evran Üniversitesi)

“Ahi Evran Üniversitesi Kültürel Miras Belgeleme Çalışmaları”

 

22 MART CUMA

IV. OTURUM

 • Mithat KAYA (KÜSİP Koordinatörü- Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı)

“KUSİP KUSİ ile İlgili Bilgilendirme”

 • Gülnur SÖNMEZ (Sanayi ve Teknoloji Uzmanı- KÜSİP LABS Modulü)

“KUSİP Platform Tanıtımı”

 V. OTURUM

 • Doç. Dr. Serkan ÖRTÜCÜ (Erzurum Teknik Üniversitesi)

“YUTAM ve Doğu Anadolu Araştırma Merkezleri ile Altyapının Etkili Kullanımı”

 • Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇİFTLİKÇİ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

“Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Lab. Analiz Birimi ve Merkezin Genel Tanıtımı” 

 • Dr. Öğr. Üyesi Nuray EMİN (Kastamonu Üniversitesi)

“Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Sanayi ve Akademik İşbirliği Çalışmaları”

 • Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÖZDEMİR (İnönü Üniversitesi)

“İnönü Üniversitesi İBTAM İşleyişi Faaliyetleri Yönetmeliği Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliğindeki Yeri”